black-ball-point-pen-with-brown-spiral-notebook-733852

* Przed ułożeniem pierwszego jadłospisu wymagana jest wizyta.
* Koszt pierwszej wizyty nie obejmuje planu żywieniowego.
* W ramach wizyty kontrolnej można dokonać 3 zmian w planie żywieniowym.